Bookmark and Share

Cinc eixos per impulsar la BioRegió de Catalunya

El Pla Director de Biocat 2010-2013 va establir cinc prioritats estratègiques, cinc eixos que articulen totes les activitats de Biocat. El primer d’aquests eixos agrupa totes aquelles accions que tenen com a objectiu la consolidació del clúster biotecnològic, biomèdic i de tecnologies mèdiques a Catalunya. Accions com l’elaboració i gestió d’eines d’informació estratègica; la identificació i la interconnexió dels agents de la BioRegió; i l’impuls i projecció interna i externa de les fortaleses del sistema.

El segon eix se centra sobre el foment de la competitivitat empresarial, amb un ampli ventall de propostes que van des del suport a l’emprenedoria fins a l’acompanyament de les empreses en les fases de creixement, amb assessorament personalitzat sobre partnership, finançament, recursos humans o accés al mercat. L’increment de la transferència de tecnologia o del contract manufacturing en l’àmbit de les tecnologies mèdiques han estat també metes de les activitats de l’any 2011.

El tercer eix és la internacionalització, que inclou tant activitats per millorar l’accés a mercats forans de les empreses de la BioRegió —amb especial atenció als EUA—, com la participació en diversos projectes emmarcats en programes de la UE, que propicien el treball conjunt amb socis internacionals de Biocat i d’empreses i entitats de la BioRegió.

L’eix de formació i talent aplega programes formatius, jornades tècniques i iniciatives que facilitin la incorporació a les empreses i entitats de la BioRegió de recursos humans amb la preparació adequada, des d’estudiants en pràctiques fins a executius internacionals que puguin liderar noves fases de desenvolupament en R+D o en estratègia de negoci.

Finalment, Biocat manté la inquietud permanent d’estendre una percepció social de la biotecnologia positiva i, alhora, amb capacitat crítica, capaç de generar un debat enriquidor i una valoració de les aportacions de la ciència al benestar de la ciutadania.


Panoràmica de Barcelona amb el Parc de Recerca Biomèdica (PRBB), un dels centres de recerca d'excel·lència de Catalunya.


La biotecnologia és un motor de creixement econòmic per a Catalunya i un model d'èxit internacional (Foto: BST).


El 22% de les empreses biotecnològiques espanyoles estan ubicades a Catalunya (Foto: Medica).