Bookmark and Share

Recull d’activitats públiques 2011

Durant l'any 2011 Biocat ha organitzat, col•laborat i participat en més de 80 jornades, congressos, fires, fòrums d’inversió, entre d’altres, del sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques. D’altra banda, B•Debate ha organitzat un total d’onze jornades internacionals de debat científic que també es detallen tot seguit:

. Organitzades per Biocat

. Amb la col•laboració de Biocat

. Organitzades per B•Debate

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre