Bookmark and Share

Una aposta de futur

Quan el 2006 la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona van impulsar la creació de Biocat, es donava resposta a la necessitat de coordinació reclamada pels mateixos  agents del sistema —universitats, centres de recerca, hospitals, parcs científics, empreses...— i s’apostava decididament pel desenvolupament d’una economia basada en el coneixement.

Cinc anys després, aquesta Memòria 2011 de Biocat —amb el seu recull d’activitats i resultats destacats, des de l’àmplia presència catalana a fires de referència com la BIO Washington fins a la presentació del segon Informe Biocat—  ens demostra que aquella aposta va ser encertada i que estem començant a recollir els fruits de la feina feta durant aquest temps per un equip compromès. Biocat ha estat capaç d’alinear voluntats, de generar projectes de millora i articulació del sistema, de respondre a les necessitats dels investigadors, els emprenedors i els empresaris, tot generant en ells un sentiment de pertinença i una identificació amb la BioRegió.

Els èxits i els bons resultats d’aquest any 2011 no ens poden fer oblidar, tanmateix, l’entorn de dificultats que vivim i que naturalment afecta tant les nostres empreses com el nostre sistema de recerca. Per això, iniciatives estratègiques, com una activa participació catalana en l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) que està impulsant Biocat, són tan rellevants, perquè ens connecten amb l’Europa del saber i de la innovació per construir de la seva mà la Catalunya del futur.

M. Hble. Sr. Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya i president del Patronat de Biocat

Il·lusió i compromís

Amb els resultats a la mà —l’alta participació al Fòrum i als esdeveniments internacionals, la consolidació del nostre Centre Internacional per al Debat Científic (B·Debate), la segona edició de l’Informe Biocat, la continuïtat i l’alta participació en els nostres programes formatius...—2011 ha estat un bon any.

Però el procés per obtenir aquest balanç no ha estat exempt de dificultats. 2011 ha estat un any de reducció pressupostària que ha exigit una reestructuració de l’equip, amb tots els reptes afegits que això comporta. La il·lusió i el compromís de totes les persones que formen part del projecte Biocat ens han permès afrontar aquestes dificultats i superar-les. La il·lusió i el compromís de totes les persones que cada dia construeixen la BioRegió amb el seu esforç —emprenedors, empresaris, investigadors, gestors científics, inversors...— és el que ens inspira.

D’altra banda hi ha projectes —des de l’aterratge a Catalunya d’una multinacional fins a una candidatura per l’EIT— que demanen una cuina llarga i a foc lent abans de donar resultats que es puguin incloure en una memòria. Com hi ha activitats de suport i assessorament personalitzat a les que hem de dedicar moltes hores sigui quin sigui el destí final dels projectes que revisem. Aquesta feina de proximitat, diària, és la que ens dóna força i ens legitima per seguir generant i impulsant projectes estratègics.

Dra. Montserrat Vendrell
Directora general de Biocat