Bookmark and Share

Catalunya i l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia

Des de 2009 es treballa en la constitució d’una candidatura per liderar la comunitat de coneixement i innovació (KIC, per les sigles en anglès) sobre salut/ciències de la vida de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT).

Durant el 2011, l’EIT ha donat a conèixer la seva proposta d’agenda estratègica d’innovació (SIA, per les sigles en anglès), que preveu que les properes KIC es posin en marxa a principis de 2014 (s’estima que la convocatòria formal es llençarà a finals de 2012 o inicis de 2013). Biocat ha anat adaptant la seva estratègia a l’evolució del procés, seguint de prop el treball de les tres primeres KIC constituïdes i participant activament en diverses consultes que s’han obert des de la UE per avaluar el procés EIT i orientar les seves properes passes.

Per tal de reforçar les capacitats de Catalunya al capdavant de la innovació europea en salut i ciències de la vida, Biocat ha seguit treballant durant el 2011 per posar en marxa iniciatives en els àmbits de formació (Moebio), transferència tecnològica (Aliança de Tecnologies Mèdiques) i valorització de la recerca, identificant projectes que promoguin la col·laboració entre agents públics i privats, identificant socis potencials i creant aliances amb ells per assegurar l’èxit de la candidatura de la futura KIC.
Candidatura KIC-EIT en salut/ciències de la vida.

La futura candidatura KIC en salut/ciències la vida

El juny de 2011 l’EIT va enviar una proposta d’agenda estratègica d’innovació a la Comissió Europea. Paral·lelament, la CE va posar en marxa una consulta oberta sobre totes les qüestions rellevants d’aquesta agenda, que va tenir una gran participació, sobretot d’empreses privades i centres d’educació superior. Espanya va ser un dels estats de la UE amb un índex més alt de participació.

El procés de consulta ha servit per apuntar els àmbits temàtics que centraran les convocatòries de noves KIC:

Human Life and Health
Human Learning and Learning Environments
Food for Future
Manufacturing by and for Creative Human Beings
Security and Safety
Mobility and Smart Cities

La BioRegió de Catalunya està ben posicionada per oferir actius en recerca, formació i activitat empresarial i elaborar una proposta de KIC en salut/ciències de la vida per a la propera convocatòria.