Bookmark and Share

Consolidació del clúster

En l’exercici 2011, amb la publicació de la segona edició de l’Informe Biocat, de periodicitat biennal, aquest eix ha adquirit una especial rellevància en les prioritats estratègiques de Biocat, tenint en compte, a més, que les dades recollides en l’enquesta que ha servit de base a l’informe han permès actualitzar en profunditat el Directori Biocat —que compta ara amb el suport tecnològic d’un sistema CRM la primera fase del qual s’ha implementat durant el 2012.

El mutu coneixement i la interacció entre els membres de la BioRegió (el Directori registrava 1.150 entitats a desembre de 2011) és clau per al creixement i consolidació del clúster. Aquesta interacció es propicia amb trobades com el Fòrum Biocat, però per anar un pas més enllà en àmbits temàtics on Catalunya destaca, com l'oncologia i la nanobiomedicina, durant el 2011 hem contribuït a posar en marxa la xarxa de col·laboració Oncocat i l'aliança BioNanoMed Catalunya (vegeu el destacat de la dreta).

Es creen les xarxes Oncocat i BioNanoMed Catalunya


Pau Bruguera (Biokit), Montserrat Vendrell (Biocat) i Josep Samitier (IBEC) durant la presentació de BioNanoMed.

Oncocat i BioNanoMed Catalunya són dues iniciatives que tenen com a objecte propiciar el coneixement i la projecció del potencial de Catalunya en aquests àmbits, però sobretot afavorir que empreses i centres de recerca disposin d’un espai comú de trobada que afavoreixi el sorgiment de projectes de treball conjunts. Les dues xarxes apleguen ja més de 60 entitats i companyies, disposen de webs informatius i durant el 2011 van estar presents en diverses fires internacionals (BIO Washington, Euromediag International Convention, BIO-Europe Düsseldorf, entre d'altres).