Bookmark and Share

Formació i talent

El desenvolupament i l’atracció de talent són claus per al creixement i la competitivitat de la BioRegió de Catalunya i dels seus agents, especialment en l’àmbit de les start-up sorgides dels entorns científics. Pensant sobretot en els emprenedors procedents del camp de la recerca, Biocat dissenya i duu a terme activitats formatives en àrees clau de la gestió de negoci, amb programes adaptats a les necessitats del sector, com les Biocàpsules, que el 2011 van atènyer la seva tercera edició, amb una demanda que va superar les places disponibles.

A mig camí entre la formació i el debat científic, les jornades tècniques Biocat —de les quals se’n van programar tres el 2011— ofereixen un espai de trobada entre investigadors i empresaris a l’entorn de nous desenvolupaments tècnics en biotecnologia i biomedicina.

Finalment, cal destacar la posada en marxa, a finals de 2011, d’una secció específica dins el web de Biocat (http://www.biocat.cat/borsa-de-practiques) on les empreses de la BioRegió poden contactar amb els programes de pràctiques de les diverses universitats que ofereixen formació en ciències de la vida i trobar així estudiants per incorporar-los en pràctiques a aquelles companyies que ho precisin. Tot i que la regulació bàsica és la mateixa, cada centre educatiu ha establert mecanismes diferents per la posada en marxa de convenis de pràctiques. Biocat facilita l’accés de les empreses a informació rellevant sobre cada centre i cada programa de pràctiques.

L'Escola d'Estiu del Medicament acull 50 participants a Barcelona


Representants de les entitats organitzadores i els participants de l'SSM3 davant el Parc Científic de Barcelona.

D’altra banda, el 2011 Biocat va col·laborar novament en l’organització de l'Escola d'Estiu del Medicament (SSM3) juntament amb el Parc Científic de Barcelona (PCB), l’Oncopole i la Universitat Paul Sabatier de Tolosa de Llenguadoc, el clúster Montréal in Vivo i la Universitat de Mont-real. El socis del Quebec es van incorporar a aquest programa de formació sobre drug development, que es realitzava per tercer any consecutiu, ampliant l’abast internacional de professorat i alumnes. Les sessions de l'SSM3 es van celebrar a Barcelona entre l’11 i el 22 de juliol, amb un total de 50 alumnes i la participació activa d’una desena d’empreses farmacèutiques.