Bookmark and Share

Iniciatives estratègiques

Complementàriament a les activitats desenvolupades en el marc dels cinc eixos que orienten la tasca de Biocat, l’entitat impulsa dues iniciatives estratègiques de caràcter transversal i de llarg abast, l’objectiu de les quals és mobilitzar un ampli nombre d’entitats del nostre sistema per millorar el posicionament internacional de Catalunya, tant en l’àmbit científic com empresarial.

D’una banda, i de la mà de l’Obra Social "la Caixa", Biocat està impulsant un Centre Internacional per al Debat Científic (CIDC) —que en el tombant de 2011 a 2012 es va convertir en B·Debate-International Center for Scientific Debate Barcelona— que situa Catalunya i Barcelona en la primera línia mundial de la ciència tot promovent la celebració a casa nostra de trobades d’investigadors de primer nivell sobre temes situats en les fronteres del coneixement.

De l’altra, Biocat articula des de 2008 els esforços del país per aconseguir una participació activa de les nostres empreses i entitats en l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) i, més en concret, per promoure una candidatura guanyadora per a les properes comunitats de coneixement i innovació (KIC per les sigles en anglès) vinculades a salut i ciències de la vida.