Bookmark and Share

Prop de 200 professionals assisteixen a les jornades tècniques de Biocat

Biotractaments: recerca i innovació per a un desenvolupament sostenible (8 de juny, Barcelona) i Nous models animals preclínics per a una recerca més eficient (13 d’octubre, Lleida) van ser els temes de les dues jornades tècniques organitzades per Biocat el 2011 amb l’objectiu que els professionals poguessin descobrir noves aproximacions i dialogar a partir de les seves diferents experiències i punts de vista sobre dos temes emergents en el món científic. El programa 2011 incloïa també la jornada Reptes i riscos en la recerca de teràpies avançades, que finalment es va posposar al gener de 2012.

Estem innovant a Catalunya en biotecnologies ambientals? Què estem fent en les principals aplicacions dels biotractaments com els residus, les aigües, els sòls i l'aire? Cap a on hem avançat els darrers anys? Sabem quins són els reptes i necessitats futures per a un desenvolupament sostenible? Aquestes van ser algunes de les qüestions plantejades per investigadors, empresaris i professionals d’empreses biotecnològiques durant la jornada sobre biotractaments, que va comptar amb la col·laboració del CTM Centre Tecnològic de Manresa.

La jornada sobre nous models animals, la primera que es realitza a Lleida, va comptar amb la col·laboració del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, i va centrar-se en l'optimització de l’ús de models preclínics en diferents àmbits de la recerca i les noves alternatives (quant a rosegadors biològics i transgènics, porcs, models aquàtics i la Drosophila) que s’estan emprant per disposar en cada etapa del model més adequat.

Durant el 2011, 186 professionals del sector van participar a les jornades tècniques de Biocat.


Jornada tècnica sobre biotractaments al Museu Colet de Barcelona.