Bookmark and Share

Percepció social de la biotecnologia

La implicació social és imprescindible tant per assegurar que la biotecnologia maximitzi les seves aportacions al benestar ciutadans de la ciutadania en àmbits com la salut, l’alimentació o el medi ambient com per garantir que esdevingui un sector rellevant per al desenvolupament econòmic. La participació ciutadana és imprescindible a molts nivells, des del paper cada vegada més actiu que tenen els pacients i les seves associacions en la recerca mèdica, per exemple, fins a la necessitat del seu suport en les polítiques de recerca i industrials que demanen inversions consistents a llarg termini.

Per això, per a Biocat és una prioritat treballar activament per ampliar la base de coneixement social de la biotecnologia i dels nous avenços en biomedicina i tecnologies mèdiques innovadores. Ho fa a través de l’organització debats públics i conferències de caràcter divulgatiu —primordialment dins del programa de B·Debate-International Center for Scientific Debate, però també en el marc d’iniciatives d’altres entitats amb les quals col·labora—, del seu web i de les diferents plataformes i xarxes socials que manté a Internet. També, mitjançant un treball per mantenir una presència sostinguda en els mitjans de comunicació de les activitats que desenvolupen Biocat i els agents de la BioRegió.

Pel que fa als debats públics, destaquen pel seu enfoc popular i transdiciplinari els cicles La cultura i la vida, coorganitzat amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), l’octubre, i La ciència a la cuina, coorganitzat amb la Casa de Cultura de Girona i el Museu de la Tècnica de l’Empordà. A més, l’equip de Biocat ha participat en més de 60 activitats públiques —conferències, cursos, taules rodones...— donant a conèixer l’activitat científica i empresarials de la BioRegió a públics diversos, des d’estudiants universitaris a inversors o associacions i entitats sense ànim de lucre (vegeu Recull d’activitats públiques 2011).

Biocat ha obtingut una presència destacada als mitjans durant el 2011 (300 aparicions en mitjans escrits, de les quals 195 en mitjans digitals i més de 30 aparicions a televisió i ràdio). Va ser especialment notòria la cobertura mediàtica de la presència de la BioRegió de Catalunya a la convenció BIO Washington i de la presentació de l’Informe Biocat 2011, però també cal subratllar els articles d’opinió (vegeu La biotecnologia ja és aquí publicat a La Vanguardia) i entrevistes que han permès fer arribar l’anàlisi del sector a l’opinió pública (vegeu l'entrevista a Montserrat Vendrell publicada al setmanari Empordà).

 

El web de Biocat ja rep més de 185.000 visites

Durant el 2011 es van reforçar els continguts divulgatius sobre biotecnologia i biomedicina al web de Biocat, que va superar les 185.000 visites (146.000, el 2010) i va tenir més de 96.000 usuaris únics. En concret, es va reforçar la secció Apropa’t a les biociències, amb la inclusió d’articles divulgatius de científics i experts (biotecnologia verda, biofotònica, biomaterials, genòmica, nanomedicina, etc.) i l’actualització de fonts de referència (documents i enllaços a webs especialitzats).En total es van publicar prop de 300 notícies sobre l’actualitat nacional i internacional del sector.

També s’ha impulsat durant el 2011 la presència de Biocat i la biotecnologia a les xarxes socials. S’han creat i actualitzat els perfils a les diferents plataformes (Twitter, LinkedIn, Delicious i Vimeo) i s’ha dinamitzat els continguts, tot superant els 2.000 seguidors als diferents canals (283, el 2010).