Bookmark and Share

Sis projectes europeus per potenciar la col·laboració entre bioclústers

Biocat participa conjuntament amb altres bioclústers i amb entitats científiques i empresarials de diverses bioregions en un seguit de programes finançats per la Unió Europea que tenen per objectiu impulsar el treball en xarxa i millorar la competitivitat. Durant l’any 2011 els programes en els quals ha participat Biocat han estat:

HealthTies, concebut per donar resposta a través de la innovació en tecnologies mèdiques als reptes i la sostenibilitat dels sistemes de salut actuals, on Biocat participa al costat dels clústers Medical Delta (Països Baixos), Life Sciences Zurich (Suïssa), Oxford and Thames Valley (Regne Unit) i, com a mentoring region, la d’Ëszak-Alföld (Hongria).

Bio-CT, concebut per promoure accions transnacionals per millorar la competitivitat de la recerca a les regions implicades i facilitar que aquesta arribi a la fase industrial. El projecte s’ha tancat el 2011 amb l’elaboració d’un Pla d’acció orientat a facilitar la maduració de projectes industrials en les bioregions promotores que, a més de Biocat, han estat Genopole Paris, BioTOP Berlin, Innova Debrecen (Hongria) i Biopark del Canavese (Piemont, Itàlia).

El 2011 s’ha treballat, també, en posar les bases dels següents projectes que començaran al 2012:

ETTBio (Effective Technology Transfer in Biotechnology): projecte del Programa de Cooperació Territorial de l’Espai del Sud-oest Europeu (Sudoe). El kick-off del projecte està previst per finals d’abril de 2012.

bioXclusters: projecte per fomentar la internacionalització de les pimes en tres mercats clau per a la biotecnologia com són els Estats Units, el Brasil i la Xina. El kick-off del projecte està previst per al mes de març de 2012.

Transbio: projecte per contribuir a la millora, a nivell transnacional, de l’ecosistema d’innovació en biologia i salut. És un projecte del Programa de Cooperació Territorial de l’Espai del Sud-oest Europeu (Sudoe). Es posarà en marxa de cara el 2012.

Interbio, transferència tecnològica i innovació al sud-oest d'Europa


Les regions que participen en aquest projecte són Bordeus, Catalunya, Lisboa, Tolosa i València.

El projecte Interbio té com a objectiu de potenciar la cooperació, la transferència tecnològica i la innovació transnacional a la zona del sud-oest d’Europa en el camp de la biotecnologia i les ciències de la vida.

Els membres fundadors i impulsors del projecte han estat, juntament amb Biocat, la Universitat Paul Sabatier de Tolosa de Llenguadoc (Migdia-Pirineus, França), que ha liderat la iniciativa; l’Institut Europeu de Química i Biologia (Aquitània, França); l’Institut de Tecnologia Química i Biologia (Lisboa, Portugal) i la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Innovació Urbana i Economia del Coneixement (València), però que ha generat una xarxa de col·laboració entre més de 200 membres d’una cinquantena d’entitats de cinc clústers recollits en el directori del projecte.

Durant el 2011 s’han celebrat quatre trobades científiques promogudes pel projecte a Lisboa (maig i setembre), Bordeus (juny) i València (novembre) i s’ha editat el llibre blanc de la transferència de tecnologia, que es presentarà el 2012.